ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เรื่อง รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 พ.ย. 2559
82 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 พ.ย. 2559
83 เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 พ.ย. 2559
84 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
31 ต.ค. 2559
85 การจัดส่งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 ต.ค. 2559
86 กองทุน สปสช.อบต.บางปลา ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางปลา ได้อนุมัติโครงการปี 2560 ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 ต.ค. 2559
87 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ต.ค. 2559
88 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 ก.ย. 2559
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการการยกระดับถนนสายเลียบคลองชลประทานสาย 8 หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 เม.ย. 2559
90 รายงานขอจ้างโดย วิธีสอบราคา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14
s