ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 กำหนดเวลาการยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
29 ธ.ค. 2559
82 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
29 ธ.ค. 2559
83 เรื่อง รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
02 ธ.ค. 2559
84 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
02 ธ.ค. 2559
85 เรื่อง รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
04 พ.ย. 2559
86 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
02 พ.ย. 2559
87 เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
01 พ.ย. 2559
88 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
31 ต.ค. 2559
89 การจัดส่งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
26 ต.ค. 2559
90 กองทุน สปสช.อบต.บางปลา ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางปลา ได้อนุมัติโครงการปี 2560 ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14
s