ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ย. 2559
82 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 ต.ค. 2559
83 การจัดส่งแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 ต.ค. 2559
84 กองทุน สปสช.อบต.บางปลา ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางปลา ได้อนุมัติโครงการปี 2560 ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ต.ค. 2559
85 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ต.ค. 2559
86 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 ก.ย. 2559
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการการยกระดับถนนสายเลียบคลองชลประทานสาย 8 หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 เม.ย. 2559
88 รายงานขอจ้างโดย วิธีสอบราคา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 มี.ค. 2559
89 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 พ.ย. 2558
90 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14
s