ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
05 ก.พ. 2561
52 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
04 ม.ค. 2561
53 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
04 ม.ค. 2561
54 กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
08 ธ.ค. 2560
55 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
02 พ.ย. 2560
56 เรื่อง รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
03 ต.ค. 2560
57 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
501
02 ต.ค. 2560
58 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
481
02 ต.ค. 2560
59 มาตรการการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
02 ต.ค. 2560
60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
06 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s