ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 พ.ย. 2560
52 เรื่อง รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ต.ค. 2560
53 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ต.ค. 2560
54 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 ต.ค. 2560
55 มาตรการการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ต.ค. 2560
56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ก.ย. 2560
57 เรื่อง รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 ก.ย. 2560
58 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ก.ย. 2560
59 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ส.ค. 2560
60 เรื่อง รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s