ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 พ.ค. 2561
42 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 เม.ย. 2561
43 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 เม.ย. 2561
44 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 เม.ย. 2561
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 เม.ย. 2561
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 มี.ค. 2561
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ก.พ. 2561
48 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 ม.ค. 2561
49 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 ม.ค. 2561
50 กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s