ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
08 มิ.ย. 2561
42 ประกวดราคาจ้าง จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 ถึงหมู่ที่ 15 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
482
31 พ.ค. 2561
43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (รายจ่าย) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
04 พ.ค. 2561
44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (รายรับ) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
04 พ.ค. 2561
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
04 พ.ค. 2561
46 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
11 เม.ย. 2561
47 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
498
04 เม.ย. 2561
48 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
03 เม.ย. 2561
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
03 เม.ย. 2561
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s