ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางปลา ร่วกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองท่าสาร-บางปลา (ซอย 10 ) วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ก.ค. 2561
32 ขอเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
56
23 ก.ค. 2561
33 ขอเชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 ก.ค. 2561
34 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ก.ค. 2561
35 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.ค. 2561
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ก.ค. 2561
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 มิ.ย. 2561
38 ประกวดราคาจ้าง จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 ถึงหมู่ที่ 15 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 พ.ค. 2561
39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (รายจ่าย) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 พ.ค. 2561
40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (รายรับ) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s