ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
05 ก.ย. 2561
32 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2561
480
10 ส.ค. 2561
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
06 ส.ค. 2561
34 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
488
03 ส.ค. 2561
35 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางปลา ร่วกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองท่าสาร-บางปลา (ซอย 10 ) วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
24 ก.ค. 2561
36 ขอเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
496
23 ก.ค. 2561
37 ขอเชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
04 ก.ค. 2561
38 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
509
04 ก.ค. 2561
39 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
04 ก.ค. 2561
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
03 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s