ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอเชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ก.ค. 2561
32 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.ค. 2561
33 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ก.ค. 2561
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ก.ค. 2561
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 มิ.ย. 2561
36 ประกวดราคาจ้าง จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 ถึงหมู่ที่ 15 ตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 พ.ค. 2561
37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (รายจ่าย) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 พ.ค. 2561
38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (รายรับ) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 พ.ค. 2561
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 พ.ค. 2561
40 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s