ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
26 ต.ค. 2561
22 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
11 ต.ค. 2561
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
11 ต.ค. 2561
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
05 ต.ค. 2561
25 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
05 ต.ค. 2561
26 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
508
03 ต.ค. 2561
27 สถิติการมาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
28 ก.ย. 2561
28 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
28 ก.ย. 2561
29 ขอเชิญประชุสสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
478
17 ก.ย. 2561
30 ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ
476
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s