ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ต.ค. 2561
22 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ต.ค. 2561
23 สถิติการมาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ก.ย. 2561
24 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ก.ย. 2561
25 ขอเชิญประชุสสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
39
17 ก.ย. 2561
26 ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ
34
05 ก.ย. 2561
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 ก.ย. 2561
28 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2561
41
10 ส.ค. 2561
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
06 ส.ค. 2561
30 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
46
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s