ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สถิติการมาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ก.ย. 2561
22 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 ก.ย. 2561
23 ขอเชิญประชุสสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
19
17 ก.ย. 2561
24 ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ
17
05 ก.ย. 2561
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ก.ย. 2561
26 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2561
20
10 ส.ค. 2561
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ส.ค. 2561
28 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
14
03 ส.ค. 2561
29 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางปลา ร่วกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองท่าสาร-บางปลา (ซอย 10 ) วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ก.ค. 2561
30 ขอเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
29
23 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s