ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
09 ม.ค. 2563
12 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
06 ธ.ค. 2562
13 เรื่อง การขอเลื่อนกำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
496
29 พ.ย. 2562
14 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
01 พ.ย. 2562
15 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
30 ต.ค. 2562
16 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธี เต้นแอโรบิค ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม -27 กัยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
19 ก.ค. 2562
17 โครงการ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
508
23 มิ.ย. 2562
18 เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
20 พ.ย. 2561
19 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
04 พ.ย. 2561
20 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s