ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 มิ.ย. 2562
12 เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 พ.ย. 2561
13 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 พ.ย. 2561
14 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ต.ค. 2561
15 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ต.ค. 2561
16 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 ต.ค. 2561
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 ต.ค. 2561
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 ต.ค. 2561
19 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ต.ค. 2561
20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s