ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 ต.ค. 2562
12 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธี เต้นแอโรบิค ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม -27 กัยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 ก.ค. 2562
13 โครงการ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
65
23 มิ.ย. 2562
14 เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
20 พ.ย. 2561
15 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 พ.ย. 2561
16 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ต.ค. 2561
17 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 ต.ค. 2561
18 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 ต.ค. 2561
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 ต.ค. 2561
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s