ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1143
27 ต.ค. 2553
132 ประกาศ รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1154
27 ต.ค. 2553
133 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1022
21 ก.ย. 2553
134 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2556)
1058
21 ก.ย. 2553
135 คำแนะนำของ อบต.บางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1662
17 ก.ย. 2553
136 การสัมมนาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
970
17 ก.ย. 2553
137 ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา”9 ในดวงใจ” ดาวน์โหลดเอกสาร
1057
17 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 
s