ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
479
25 ก.ค. 2554
122 ใบสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
593
21 ก.ค. 2554
123 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
511
20 ก.ค. 2554
124 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบางปลา
540
06 ม.ค. 2554
125 ประกาศแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
22 ธ.ค. 2553
126 ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในศุภวาระมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
627
24 พ.ย. 2553
127 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
27 ต.ค. 2553
128 ประกาศ รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
696
27 ต.ค. 2553
129 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
570
21 ก.ย. 2553
130 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2556)
609
21 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14
s