ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
502
20 ก.ค. 2554
122 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบางปลา
532
06 ม.ค. 2554
123 ประกาศแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
22 ธ.ค. 2553
124 ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในศุภวาระมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
618
24 พ.ย. 2553
125 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
27 ต.ค. 2553
126 ประกาศ รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
675
27 ต.ค. 2553
127 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
559
21 ก.ย. 2553
128 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2556)
600
21 ก.ย. 2553
129 คำแนะนำของ อบต.บางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1186
17 ก.ย. 2553
130 การสัมมนาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
508
17 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14
s