ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
1152
15 ส.ค. 2554
122 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
1225
15 ส.ค. 2554
123 คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
1025
15 ส.ค. 2554
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
925
08 ส.ค. 2554
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
936
25 ก.ค. 2554
126 ใบสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1059
21 ก.ค. 2554
127 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
969
20 ก.ค. 2554
128 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบางปลา
998
06 ม.ค. 2554
129 ประกาศแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
22 ธ.ค. 2553
130 ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในศุภวาระมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1088
24 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14
s