ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 อนุมัติใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
615
11 พ.ย. 2554
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
764
20 ก.ย. 2554
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
694
20 ก.ย. 2554
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
672
20 ก.ย. 2554
115 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
636
29 ส.ค. 2554
116 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
633
15 ส.ค. 2554
117 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
701
15 ส.ค. 2554
118 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
775
15 ส.ค. 2554
119 คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
569
15 ส.ค. 2554
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
465
08 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14
s