ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 อนุมัติใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
629
11 พ.ย. 2554
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
778
20 ก.ย. 2554
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
701
20 ก.ย. 2554
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
684
20 ก.ย. 2554
115 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
650
29 ส.ค. 2554
116 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
651
15 ส.ค. 2554
117 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
711
15 ส.ค. 2554
118 คำสั่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
785
15 ส.ค. 2554
119 คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
586
15 ส.ค. 2554
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
478
08 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14
s