ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
182
03 มิ.ย. 2557
102 กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
08 ต.ค. 2556
103 กรมทางหลวงชนบทจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
453
18 ก.ค. 2556
104 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนรถเกรด ดาวน์โหลดเอกสาร
1649
17 ก.ค. 2556
105 ประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (อย่างไม่เป็นทางการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
645
20 ส.ค. 2555
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
683
06 ส.ค. 2555
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
766
14 พ.ย. 2554
108 การรับสมัครการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1153
11 พ.ย. 2554
109 อนุมัติใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
606
11 พ.ย. 2554
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
750
20 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14
s