ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
552
10 พ.ค. 2558
102 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
596
09 พ.ค. 2558
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
692
03 ธ.ค. 2557
104 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
20 พ.ย. 2557
105 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
584
20 พ.ย. 2557
106 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ด่วน!!
766
24 มิ.ย. 2557
107 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
650
03 มิ.ย. 2557
108 กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
08 ต.ค. 2556
109 กรมทางหลวงชนบทจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
964
18 ก.ค. 2556
110 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนรถเกรด ดาวน์โหลดเอกสาร
2651
17 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14
s