ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ต.ค. 2558
92 การขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ส.ค. 2558
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน (ฉบับที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 ก.ค. 2558
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ก.ค. 2558
95 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
96
10 พ.ค. 2558
96 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
138
09 พ.ค. 2558
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 ธ.ค. 2557
98 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 พ.ย. 2557
99 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 พ.ย. 2557
100 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ด่วน!!
293
24 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14
s