ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 พ.ย. 2558
92 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ต.ค. 2558
93 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ต.ค. 2558
94 การขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
160
07 ส.ค. 2558
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน (ฉบับที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 ก.ค. 2558
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ก.ค. 2558
97 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
105
10 พ.ค. 2558
98 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
148
09 พ.ค. 2558
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 ธ.ค. 2557
100 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14
s