ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
490
03 ต.ค. 2559
92 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
506
29 ก.ย. 2559
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการการยกระดับถนนสายเลียบคลองชลประทานสาย 8 หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
21 เม.ย. 2559
94 รายงานขอจ้างโดย วิธีสอบราคา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
503
31 มี.ค. 2559
95 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
582
25 พ.ย. 2558
96 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
573
30 ต.ค. 2558
97 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
01 ต.ค. 2558
98 การขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
613
07 ส.ค. 2558
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน (ฉบับที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
557
23 ก.ค. 2558
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
525
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14
s