ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
25 พ.ย. 2558
92 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ต.ค. 2558
93 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ต.ค. 2558
94 การขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 ส.ค. 2558
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน (ฉบับที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
23 ก.ค. 2558
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ก.ค. 2558
97 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
114
10 พ.ค. 2558
98 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
156
09 พ.ค. 2558
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
250
03 ธ.ค. 2557
100 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
20 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14
s