ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
17 ก.ย. 2564
2 กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
19 ส.ค. 2564
3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
487
30 ก.ย. 2563
4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลบางปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
471
24 ก.ย. 2563
5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (จัดซื้อถุงยังชีพ) ด้วย วิธีประกวดร ดาวน์โหลดเอกสาร
499
23 มิ.ย. 2563
6 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
437
09 มิ.ย. 2563
7 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
02 มิ.ย. 2563
8 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) หมู่ที่1-14 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
489
13 พ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การรหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคดิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
479
27 เม.ย. 2563
10 เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
440
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
s