ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) หมู่ที่1-14 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) หมู่ที่1-15 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 489 คน   
 
s