18 ส.ค. 2553
QRCODE : WWW.SAOBANGPLA.GO.TH
 
 
 
 
59 หมู่ 10 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 034995230 กด 1 สำนักปลัด กด 2 กองคลัง กด 3 กองช่าง
โทรสาร 034995229 E-mail bangpla-47@gmail.com